Consultaties & Tarieven

Consultaties & tarieven

De informatie (verloop van de consulten, tarieven ed) over de verschillende soorten consultaties,
staat uitgelegd in de verschillende tabbladen:


- Consultaties in het kader van uw gezondheid


- Consultaties in het kader van voedselallergieën en -intoleranties


- Consultaties in het kader van het low FODMaP-dieet